pon. - pt.: 8.00 - 20.00; sobota: 8.00 - 14.00
pon. - pt.: 8.00 - 20.00
sobota: 8.00 - 14.00
Emila Czaplińskiego 30A, Lublin

Zabiegi rehabilitacyjne

Masaż leczniczy

Celem masażu jest nie tylko terapia ale także zapobieganie wielu chorobom oraz leczenie pewnych zaburzeń organizmu poprzez zabiegi manualne . Jest też częścią odnowy biologicznej, opartą na technikach masażu klasycznego.
W naszym salonie rehabilitacja prowadzona jest za pomocą technik terapii manualnej. Zatrudniany przez nas profesjonalny masażysta jest certyfikowanym terapeutą metody Brian’a Mulligan’a oraz koncepcji terapii obrzękowej. Metoda ta wyklucza użycie zbędnych leków i czynników fizykalnych, takich jak prąd elektryczny, promieniowanie laserowe itp. Podczas zabiegów kluczową rolę odgrywa współpraca na linii terapeuta-pacjent.

Migreny i zawroty głowy

Mulligan dowodzi, że duża część migren ma podłoże mechaniczne i jest spowodowana uciskiem na nerwy górnego odcinka kręgosłupa szyjnego. Mobilizując poszczególne kręgi można przywrócić prawidłową ruchomość (w tym przypadku najczęściej chodzi o rotację kręgosłupa) i zlikwidować ból.
Mulligan opracował cztery techniki umożliwiające likwidacje migrenowych bólów głowy umożliwiające pacjentom normalne funkcjonowanie. Zawroty głowy powodowane są uciskiem na nerw przedsionkowo-ślimakowy.

Łokieć tenisisty

Występuje głównie u mężczyzn, chociaż coraz częściej spotyka się tę chorobę u kobiet; w większości dotyczy prawej kończyny.
Przyczyną schorzenia jest najczęściej przeciążenie mięśni prostowników nadgarstka i palców w wyniku zbyt forsownego uprawiania jednostronnych czynności, co objawia się bolesnością w okolicy bocznej strony łokcia. Ból zewnętrznej powierzchni stawu łokciowego, promieniujący do przedramienia, bóle przy zaciskaniu pięści.
Występuje u sportowców, skrzypków, masażystów, praczek, przeważnie u osób z dobrze rozwiniętym układem mięśniowym. Spośród dyscyplin sportu wymienić należy tenis, stąd też dolegliwość tę nazywa się łokciem tenisisty. Wywołany jest najprawdopodobniej przez mikro uszkodzenia przyczepów mięśni do kości ramiennej.

Przyczyny
Podczas przeciążenia i wymuszonego jednostronnego wysiłku następuje wzmożone zapotrzebowanie tkanek na tlen. Podobna jest sytuacja podczas napięcia psychicznego, gdy poprzez układ nerwowy mięśnie poddane są stałemu napięciu. Ze względu na to, że dopływ tlenu zazwyczaj nie pokrywa wzmożonego zapotrzebowania tkanek, następuje obumarcie komórek mięśniowych. Powstają śródmięśniowe ogniska stwardnień. Zmiany te dotyczą również ścięgien, więzadeł i otaczających tkanek.

Objawy
Chorzy skarżą się na dolegliwości bólowe umiejscowione w okolicy łokcia przy ruchach odwracania przedramienia i wyproście łokcia, zwłaszcza przy czynnościach wykonywanych z pokonywaniem pewnego oporu, np. wkręcanie śruby, żarówki, otwieranie drzwi. Ból może promieniować do nadgarstka lub barku; nasila się przy ucisku przyczepu wymienionych mięśni.

Terapia
Do przeprowadzenia właściwej terapii niezbędne jest rozpoznanie przyczyny bólu, identyfikowanego jako zespół łokcia tenisisty.
Wyróżnić tu można dwa ogniska bólu:
1) Sam ból umiejscowiony jest w okolicach łokcia, promieniuje wzdłuż kończyny jednak jego przyczyna tkwi na poziomie środkowej lub dolnej części odcinka szyjnego kręgosłupa. W takim przypadku stosowane są mobilizacje odcinka szyjnego z ruchem kończyny w kierunku powodującym dolegliwości bólowe.
2) Zarówno ból jak i przyczyna bólu (zapalenie związane z uszkodzeniem tkanek miękkich) jest umiejscowiony w okolicach łokcia. W takim przypadku mobilizacji podlega sam staw łokciowy.

Dyskopatia

Najczęściej problem dyskopatii lędźwiowej dotyczy ludzi w wieku średnim (3-4 dekada) i zmniejsza się częstość jego występowania u ludzi starszych, u których dominują procesy zwyrodnieniowo-wytwórcze. Biorąc pod uwagę mechanizm prowadzący do przemieszczania się jądra miażdżystego u ludzi młodych, dotychczas zdrowych do zachorowania prowadzi nadmierny wysiłek fizyczny bądź uraz, w następstwie, którego dochodzi do przeciążenia krążka międzykręgowego na danym poziomie. Najczęściej młodzi pacjenci mówią o upadku z drabiny, podniesieniu nadmiernego ciężaru bądź nasilonej aktywności sportowej np. upadek na kolana podczas gry w piłkę.
W większości jednak przypadków przepuklina jądra miażdżystego prowokowana jest stosunkowo małym urazem bądź przeciążeniem kręgosłupa. Sytuacja taka występuje zazwyczaj u starszych pacjentów, którzy prezentują zmiany zwyrodnieniowe w zakresie pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego. Zwyrodnienie krążka międzykręgowego jest procesem aktywnie postępującym z wiekiem i jest ściśle związane ze stopniową jego dehydratacją (odwodnieniem) oraz powtarzalnymi na co dzień mikrourazami.
Od strony patofizjologicznej dyskopatia może prowadzić do wystąpienia objawów klinicznych w dwóch niezależnych mechanizmach – ucisku korzenia nerwowego bądź worka oraz podrażnienia tkankowego z następczą indukcją procesów zapalnych.

Schorzenia odcinka lędźwiowego

Bóle kręgosłupa lędźwiowego są jednym z najczęściej występujących u człowieka dolegliwości. Wiążą się z trybem życia, aktywnością fizyczną oraz wszelakimi przeciążeniami kręgosłupa. Najczęstsze objawy to ból – który czasami promieniuje do kończyn dolnych – drętwienie kończyn, bolesne skurcze mięśni oraz problemy z chodzeniem. Objawy są wywołane przez chorobę krążka międzykręgowego, czyli przepuklinę dyskową (jądra miażdżystego), przez zmiany zwyrodnieniowe lub przemieszczenie kręgów (kręgozmyk). Większość przypadków dyskopatii można leczyć za pomocą odpowiednich technik terapii manualnej. W przypadku rwy kulszowej stosowane są zarówno techniki czynnej jak i biernej mobilizacji. Duża część Bulów kończyn dolnych generowanych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa daje się usunąć za pomocą odpowiednich technik stosowanych na tych kończynach. W tym przypadku nie wykonujemy mobilizacji na samym odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
Leczenie operacyjne niezbędne jest tylko i wyłącznie w przypadku bezpośredniego ucisku na rdzeń kręgowy. Wszystkie pozostałe objawy można usunąć manualnie.

Schorzenia odcinka szyjnego

Dyskopatie szyjne są najczęstszą przyczyną dolegliwości w obrębie kręgosłupa szyjnego. Wysunięty dysk powoduje ucisk korzeni rdzeniowych szyjnych, lub nerwów czaszkowych. Objawia się to bólem szyi, nierzadko promieniującym do palców rąk, uporczywym ich drętwieniem i osłabieniem siły mięśni kończyn górnych. Celem dokładnej diagnostyki zmian chorobowych przydatne jest wykonanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa szyjnego. Wykorzystując mobilizacje z ruchem (MWM) można skutecznie walczyć z bólem i drętwieniem kończyn, uczuciem chrzęszczenia przy skręcaniu głowy, ograniczenia ruchomości i migrenami.

Ostroga piętowa

Objawy
Początkowym objawem jest ból okolicy pięty pojawiający się po przeciążeniu stopy, następnie po każdym obciążeniu i wreszcie ból spoczynkowy.

Etiologia
W wyniku ciągłego drażnienia okolicy kości piętowej powstaje narośl kostna, która wywołuje przewlekły stan zapalny. Czynnikami, które sprzyjają chorobie są:
• wykonywanie pracy stojącej
• nadwaga
• podeszły wiek
• intensywne uprawianie sportów obciążających stopy
• niewygodne obuwie (np. wysoki obcas)

Rozpoznanie
W czasie badania palpacyjnego stwierdza się bolesność uciskową powyżej wyrostka przyśrodkowego guza piętowego. Czasami występuje również ból sąsiadującego pasma rozcięgna podeszwowego. Potwierdzenie rozpoznania uzyskuje się dzięki wykonaniu RTG stóp, które wykazuje ostrą dziobiastą narośl kostną biegnącą od guza pięty ku przodowi, o różnym stopniu nasilenia.

Leczenie
Najpopularniejszym sposobem leczenia ostrogi piętowej jest naprzemienne stosowanie zabiegów fizykalnych z użyciem fali ultradźwiękowej oraz promieniowania laserowego. Zabiegi te, mimo ich rozpowszechnienia nie dają wymiernych efektów. Badania dowiodły, że większą skuteczność ma zastosowanie technik z zakresu terapii manualnej i Tapingu medycznego. W pierwszej kolejności stosuje się relaksację poizometryczną mięśnia brzuchatego łydki oraz mięśnia płaszczkowatego. Następnie należy wykonać masaż poprzeczny przyczepu ścięgna achillesa do kości piętowej. Ostatnim etapem zabiegu jest naklejenie plastra stabilizującego stopę w zgięciu grzbietowym i ewersji. W pierwszej fazie leczenia chory odczuwa lekkie zmniejszenie bólu, zauważa, że może przejść dużo większy odcinek bez występowania ataku bólu. W dalszej fazie dobrze ustabilizowany staw powoduje całkowite zniesienie dolegliwość bólowych.

Skręcenie stawu skokowego

Do najczęstszych urazów sportowych oraz urazów na śliskiej nawierzchni dochodzi w obrębie stawu skokowego. Jest to staw zawiasowy, w którego skład wchodzą dystalne części kości goleni oraz kość skokowa, otaczająca je torebka stawowa oraz stabilizujące staw więzadła. Najczęstszymi uszkodzeniami stawu skokowego są skręcenia. Zaliczają się do grupy uszkodzeń niemych radiologicznie (niewidocznych na zdjęciach). Uraz najczęściej dotyczy torebki, więzadeł stabilizujących staw oraz rzadziej więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia więzadeł strzałkowo-skokowego i strzałkowo-piętowego. Zazwyczaj są to uszkodzenia lekkie związane z naciągnięciem lub niewielkiego stopnia naderwaniem. Wymagają zazwyczaj leczenia zachowawczego – czasowego odciążania, intensywnego schładzania, rzadziej czasowego unieruchomienia (obecnie skracanego jedynie do kilku dni). Po urazie stawu skokowego bardzo ważną role pełni rehabilitacja, a zwłaszcza rehabilitacja proprioceptywna – powrót prawidłowego odbioru i przekazywania bodźców decydujących o prawidłowej stabilności stawu.

W rehabilitacji po skręceniu stawu skokowego stosujemy:
1. drenaż limfatyczny – w celu zniesienia opuchlizny i zmniejszenia ucisku na uszkodzone tkanki miękkie około stawowe
2. masaż poprzeczny – ten typ masażu stosujemy w celu pobudzenia procesów odtwórczych, prawidłowego rozmieszczenia kolagenu w zregenerowanych strukturach
3. mobilizację bierną stawu skokowo-goleniowego ze stabilizacją uszkodzonych struktur za pomocą plastra – zapewnia to prawidłowe ustawienie powierzchni stawowych, minimalizację bólu, a także pozwala uniknąć przyszłych powikłań urazu

Haluksy

Krzywy paluch to przypadłość głównie kobieca. Ponieważ kobiety mają niestety stopy bardziej podatne na deformację niż mężczyźni i noszą buty na wysokich obcasach. Wszystko to sprawia, że nie trudno o tzw. haluksa.

Możesz mieć skłonność do haluksów, ale do ich powstania przyczyniasz się też sama. Tworzeniu się krzywych paluchów sprzyja bowiem nadwaga, płaskostopie poprzeczne i noszenie butów na wysokim obcasie (powoduje przeciążenie przedniej części stopy, co przyspiesza jej deformację), słabość mięśni i więzadeł.

Jak zapobiegać:
Postaraj się zawsze nosić wygodne obuwie. Zmieniaj je w ciągu dnia na inne. Nie noś zbyt często lub zbyt długo butów na wysokim obcasie. Wykorzystaj każdą okazję do chodzenia boso po miękkim podłożu i ćwicz stopy. Ruch wzmacnia mięśnie i więzadła, co zapobiega zniekształceniom stawów.
W leczeniu bólów spowodowanych skrzywieniem palucha wykorzystujemy repozycję palucha, stabilizację za pomocą plastrów, a także mobilizację stawu skokowego.
Wyżej wymienione zabiegi w połączeniu z zastosowaniem wygodnego, luźnego obuwia pozwala na likwidację bólów u większości chorych.

Złamania

Wyróżniamy wiele rodzajów złamań, począwszy od prostych aż po skomplikowane wieloodłamowe złamania z koniecznością leczenia operacyjnego. Jako fizjoterapeuta nie jestem w stanie leczyć samych złamać, ale mogę przyspieszyć ustąpienie obrzęku co znacznie przyspiesza pełną konsolidację kości. Przy długotrwałym unieruchomieniu opatrunkiem gipsowym dochodzi do zaników mięśniowych, szczególnie widocznych w obrębie mięśnia czworogłowego uda oraz mięśni pośladkowych. Już po 4 tygodniach unieruchomienia można zmierzyć różnice w obwodach obu kończyn. Poprzez regularne stosowanie ćwiczeń izometrycznych w połączeniu z terapią przeciwobrzękową można uniknąć niepotrzebnych komplikacji związanych z gojeniem się złamań.

Zespół bolesnego barku

Przyczyn tzw. zespołu bolesnego barku jest wiele. Niekiedy mogą je spowodować urazy, upadki i przeciążenia sportowe, a także nieroztropne uprawianie rekreacyjnego sportu: zbyt intensywne zajęcia areobiku, ćwiczenia na siłowni, gra w tenisa, a nawet forsowna poranna gimnastyka. Wywołać je może nagły wysiłek fizyczny, np. dźwignięcie ciężkiego przedmiotu, albo długotrwały bezruch. Do takiej dolegliwości przyczynia się niekiedy zmieniająca się wraz z wiekiem nieprawidłowa postawa ciała i siedzący tryb życia, co powoduje osłabienie mięśni obręczy barkowej.

Trzy stadia
Dolegliwości bólowe związane z tzw. zespołem bolesnego barku powodują ogromne utrudnienia w codziennym życiu, uniemożliwiają ubieranie się, czesanie i mycie. Pacjent nie może spać w nocy, szczególnie wtedy, gdy śpi na chorym boku.

Choroba ta przebiega zazwyczaj w trzech stadiach:
• zapalenie kaletki maziowej – ból pojawia się po przeciążeniu ruchem podnoszenia i rotacji wewnętrznej;
• zapalenie torebki stawowej i ścięgien – ból występuje podczas pracy mięśni (rotatorów, głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia);
• uszkodzenie rotatorów i/lub ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia – ból jest ciągły, nocny, nie pozwalający choremu spać na chorym barku, niemożność ruchu czynnego barku (podnoszenia ręki, ruchu bokiem, rotacyjnego).
Jak stwierdzono, przyczyną bólu jest zazwyczaj:
– zapalenie ścięgien – 52%
– zapalenie stawów – 27,2%
– zapalenie kaletek – 8%
– urazy i złamania – 4,8%.

Podobne dolegliwości mogą być także spowodowane przez zwyrodnienia odcinka szyjnego kręgosłupa. W tym przypadku ból barku zazwyczaj promieniuje na ramię poniżej stawu łokciowego aż do palców. Towarzyszą mu zaburzenia czucia skóry, takie jak wrażenie odrętwienia, kłucia „szpilkami” itp. Dlatego tuż przed rozpoczęciem leczenia i rehabilitacji ważne jest rozpoznanie przyczyny choroby, aby wybrać odpowiedni sposób postępowania z cierpiącym pacjentem. Nieco inaczej leczy się bark wtedy, gdy przyczyną jest upadek; inaczej wówczas, gdy chodzi o zmiany w kręgosłupie szyjnym; a jeszcze inaczej w pozostałych przypadkach. W diagnozie pomaga wywiad z chorym, dzięki czemu można poznać przyczynę dolegliwości, a także wybrać sposób leczenia; badanie kliniczne dokonane przez lekarza polegające na oględzinach barku; RTG kręgosłupa szyjnego oraz chorego barku; niekiedy USG.
Problemy z ruchem

W zależności od przyczyny najczęściej spotykane sytuacje podczas tej choroby to:
• ograniczenie ruchów biernych i czynnych pochodzenia stawowego na tle zwyrodnieniowym lub urazowym;
• ograniczenie ruchów biernych i czynnych pochodzenia pozastawowego mięśniowego w wyniku zapalenia kaletki mięśnia naramiennego;
• staw może wykazywać pełny zakres ruchów biernych, ból pojawia się tylko przy jednym z ruchów czynnych – dzieje się tak przy zapaleniu (uszkodzeniu) ścięgna któregoś z mięśni (może to wykazać np. badanie RTG, USG);
• stwierdza się osłabienie kończyny lub brak możliwości ruchu – oznacza to przerwanie ścięgna któregoś z mięśni lub uszkodzenie nerwu.
Leczenie
Z bólem i ograniczeniem ruchomości w obrębie barku skutecznie można walczyć poprzez zastosowanie mobilizacji z ruchem (MWM). W trakcie ślizgu stawowego chory wykonuje ruch, który wcześniej był bolesny, nie przekraczając granicy bólu. Efekty mobilizacji czynnych widoczne są już po pierwszym zabiegu. Zastosowanie mobilizacji w krótkim czasie może przywrócić pełną bezbolesną ruchomość stawu barkowego.

Ograniczenie ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych

Ograniczenia ruchomości kręgosłupa oraz stawów obwodowych najczęściej są spowodowane urazem, przykurczem mięśniowym, niestabilnością stawów oraz zwyrodnieniami samych powierzchni stawowych. Znaczną poprawę zakresu ruchomości stawów można uzyskać stosując odpowiednie techniki mobilizacji z ruchem oraz taping.
Pacjent widzi różnicę już w trakcie pierwszej sesji terapeutycznej. Zakres ruchomości się zwiększa, poprawia się stabilność stawu, ból ulega zmniejszeniu. 

CENNIK:

Masaż ręczny częściowy: Leczniczy lub Relaksacyjny

(wybranej części ciała) – 30min.

      50 zł      
Masaż ręczny całościowy: Leczniczy lub Relaksacyjny – 60min. 100 zł
Masaż tkanek głębokich (wybranej części ciała) – 30min. 60 zł
Masaż gorącymi kamieniami – 60min. 120 zł
Masaż bańką chińską – wybrane części ciała – 30min. 50 zł
Masaż bańką chińską – wybrane części ciała – 60min. 100 zł
Drenaż Limfatyczny – kończyna górna lub dolna – 30min. 60 zł
Terapia punktów spustowych (wybranej części ciała) – 30min. 60 zł
Masaż stóp z elementami refleksologii – 30min. 60 zł
Masaż funkcyjny (wybranej części ciała) – 30min. 60 zł
Masaż centryfugalny (wybranych stawów) – 30min. 60 zł

Różne rodzaje masaży w ramach jednego zabiegu –

(w zależności od potrzeb klienta)  – 30/60 min.

60/120 zł

PAKIETY MASAŻY

  Masaż ręczny częściowy: Leczniczy lub Relaksacyjny  –

(wybranej części ciała) – 30min.

MINIMUM 5 ZABIEGÓW  
200 zł  

Masaż ręczny całościowy: Leczniczy lub Relaksacyjny – 60min.

MINIMUM 2 ZABIEGI   
160 zł  

Masaż bańką chińską – wybrane części ciała – 30min.

 
MINIMUM 5 ZABIEGÓW  
200 zł 

Masaż bańką chińską – wybrane części ciała – 60min.

 
MINIMUM 2 ZABIEGI  
160 zł 

Masaż gorącymi kamieniami – 60min.

 
MINIMUM 2 ZABIEGI  
190 zł 

Różne rodzaje masaży w ramach jednego zabiegu – 30/60 min.

 
MINIMUM 2 ZABIEGI  
100/200 zł 

Krótkie informacje dla klientów korzystających z masaży i zabiegów w pakietach:

  1. Każdy zabieg może być poprzedzony wywiadem (o stan zdrowia, braku przeciwwskazań i ustalenie szczegółów zabiegu)
  2. Pakiet zabiegów należy wykorzystać w terminie 6 miesięcy od zakupu. W wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przedłużenia terminu.
  3. Po wcześniejszym uzgodnieniu z jednego pakietu może korzystać więcej niż jedna osoba (np. rodzina, znajomi).
  4. Na masaż gorącymi kamieniami proszę zapisywać się minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.
  5. W razie rezygnacji z wizyty lub zmiany terminu proszę o wcześniejszy kontakt.